Försäljning av aktier i Nordic Iron Ore AB

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Försäljning av aktier i Nordic Iron Ore AB

Bengtssons Tidnings AB har utnyttjat sin option att förvärva 3 100 aktier i
Nordic Iron Ore AB från Kopparberg Mineral AB. Efter förvärvet uppgår
Kopparberg Minerals andel i NIO till 23,6 %. För ytterligare information kontakta:

Harald Meinhardt, tf VD
Tfn: 070-299 69 68
E-post: harald.meinhardt@kopparbergmineral.se
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 47
undersökningstillstånd om cirka 30 000 hektar och är en stor ägare i Nordic
Iron Ore AB.