Gällande handel i BTU, Kopparberg Mineral AB (publ)

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Gällande handel i BTU, Kopparberg Mineral AB (publ)

Handlade Betalda och Tecknade Units ("BTU") i Kopparberg Mineral AB
("Kopparberg") innehåller en (1) blivande aktie och en (1) teckningsoption TO3B
per varje BTU. Köpoptionen KO1, med rätt att förvärva befintliga aktier i
Nordic Iron Ore AB ("NIO") från Kopparberg, är avskild och ingår därmed inte i
handlade BTU. BTU kommer att delas upp i nyemitterade aktier och
teckningsoptioner TO3B och fördelas till anvisad depå/VP-konto efter att
emissionen registrerats. Detta beräknas ske i början av november 2012.
Avskiljning av köpoptionen avseende NIO sker redan vid likvidens erläggande för
nytecknade units och levereras direkt till anvisad depå/VP-konto. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

För ytterligare information kontakta:

Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24

per.storm@kopparbergmineral.se.Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 26
undersökningstillstånd om cirka 12 100 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger 23,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.