Gällande handel i BTU, Kopparberg Mineral AB

Handlade Betalda och Tecknade Units ("BTU") i Kopparberg Mineral AB ("Kopparberg") innehåller en (1) blivande aktie och en (1) teckningsoption TO3B per varje BTU. Köpoptionen KO1, med rätt att förvärva befintliga aktier i Nordic Iron Ore AB ("NIO") från Kopparberg, är avskild och ingår därmed inte i handlade BTU. BTU kommer att delas upp i nyemitterade aktier och teckningsoptioner TO3B och fördelas till anvisad depå/VP-konto efter att emissionen registrerats. Detta beräknas ske i början av november 2012. Avskiljning av köpoptionen avseende NIO sker redan vid likvidens erläggande för nytecknade units och levereras direkt till anvisad depå/VP-konto.

2012-09-28

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24 per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Pressrelease 2012-09-28.pdf – http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=8751

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 26 undersökningstillstånd om cirka 12 100 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 23,6% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB.

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.