Goda resultat från sommarens borrprogram i Håkansboda.

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Goda resultat från sommarens borrprogram i Håkansboda.

Under sommaren har Kopparberg Mineral AB genomfört ett kärnborrningsprogram om
2 100 m i anslutning till Håkansbodagruvan, belägen inom Håkansbodafältet.
Under hösten har borrningarna utvärderats och de erhållna resultaten indikerar
ytterligare mineraliseringar närmare dagen än förväntat, belägna mellan de
äldre brytningsrummen. Bästa sektionen påträffades i hål 11D0006 på 8,3 m med
3,9 % koppar och 0,5 g/t guld, inklusive en sektion på 4,1 m med 6,2 % koppar
och 0,8 g/t guld. Bredden på sektionerna motsvarar en beräknad bredd av
mineraliseringen om cirka 4,8 m respektive 2,5 m. 

De bästa borrsektionerna är:

Hål    Djup     Längd på sektion Beräknad bredd Koppar % Guld g/t
----------------------------------------------------------------------------
11D0003: 231,0-234,5m 3,5 m       2,8 m        1,1    0,1
----------------------------------------------------------------------------
     244,6-247,5m 2,9 m       2,1 m        1,2    0,2
----------------------------------------------------------------------------
     273,2-276,2m 3,0 m       2,1 m        1,0     
----------------------------------------------------------------------------
11D0006: 193,0-201,3m 8,3 m       4,8 m        3,9    0,5
----------------------------------------------------------------------------
inkl.   193,0-197,1m 4,1 m       2,5 m        6,2    0,8
----------------------------------------------------------------------------
     224,9-229,2m 4,3 m       2,5 m        2,3    0,6
----------------------------------------------------------------------------
11D0010: 257,0-261,3m 4,3 m       2,6 m        1,1    0,3
----------------------------------------------------------------------------Se tabell 2 i bifogade pdf-fil för en sammanställning av borresultaten i mer
detalj samt karta över området. 

Fram till 31 augusti 2011 borrades åtta hål (2 100 m) inom de av Bolaget
kontrollerade undersökningstillstånden i Håkansbodafältet. Programmet
avslutades tidigare än planerat eftersom tidigare okända mineraliserade zoner
med höga kopparhalter påträffades närmare dagsytan. 

Analysresultaten (kemiska analyser genomförda av ALS Scandinavia AB) pekar på
att det också finns mineraliseringar med goda kopparhalter i tidigare kända,
men inte utbrutna, mineraliseringar. Borrningarna kompletterar och verifierar i
stora drag de historiska uppskattningarna och Bolaget kommer nu att inrikta
arbetet mot att i första hand genomföra en mineraltillgångsberäkning enligt den
kanadensiska standarden NI 43-101 samt att i samband med detta besluta om
ytterligare borrkampanjer. 

Håkansbodafältet, ett av Bolagets högst prioriterade projekt, ligger drygt 20
km norr om Lindesberg. Det har en lång historik med gruvor som har varit i
drift under flera kortare och längre perioder ända sedan 1400-talet. 

”Vi är mycket glada för de goda resultaten från sommarens borrkampanj.
Speciellt med de nya, ytnära, mineraliseringar som påträffats och som
kompletterar de tidigare kända. Vi bedömer även att det finns goda möjligheter
att utöka mineraltillgången ytterligare genom fortsatta undersökningar. I
dagsläget är det endast en mindre del av det omfattande Håkansbodafältet som vi
nu undersökt” säger Kopparberg Mineral AB:s VD Per Storm i en kommentar. För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Storm VD

Mobil: +46 (0)70 594 90 24

Email: per.storm@kopparbergmineral.se

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 45
undersökningstillstånd om cirka 28 000 hektar och är en stor ägare i Nordic
Iron Ore AB.