Inlandsinnovation investerar ytterligare 20 MSEK i intressebolaget Nordic Iron Ore AB

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Inlandsinnovation investerar ytterligare 20 MSEK i intressebolaget Nordic Iron
Ore AB

Nordic Iron Ore AB är stolta att kunna meddela att Inlandsinnovation har
beslutat att medverka med 20 MSEK i den kommande riktade emissionen som
Kopparberg Mineral AB:s intressebolag genomför. Emissionen omfattar minst 40
MSEK och är säkerställd genom Inlandsinnovations och intressebolagets
huvudägares, Bengtssons Tidnings AB, garantier. Nordic Iron Ore AB har även beslutat att genomföra en företrädesemission för
intressebolagets aktieägare på upp till 15 MSEK. Emissionslikviden kommer att finansiera slutförandet av den pågående
feasibility studien för Blötbergsgruvan, som är första delen i återstarten av
gruvorna i Ludvika. Studien beräknas att vara klar vid årsskiftet. ”Inlandsinnovations beslut att investera ytterligare 20 MSEK i Nordic Iron Ore
AB är mycket positivt för bolaget och möjliggör för bolaget att på ett
effektivt sätt slutföra den pågående studien” säger Nordic Iron Ore AB:s VD
Christer Lindqvist i en kommentar. 

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt tolv
undersökningstillstånd om cirka 3 500 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger cirka 18,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.