Inlandsinnovation satsar på Nordic Iron Ore AB, ett av Kopparberg Mineral AB:s intressebolag.

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Inlandsinnovation satsar på Nordic Iron Ore AB, ett av Kopparberg Mineral AB:s
intressebolag.

<strong style="font-size: 11pt;">Inlandsinnovation och gruvutvecklingsbolaget
Nordic Iron Ore AB, ett av Kopparberg Mineral AB:s intressebolag, har tecknat
ett låneavtal om 10 miljoner kronor. Den slutgiltiga lönsamhetsstudien kring
återupptagandet av gruvdriften i Blötberget utanför Ludvika kan därmed
fortsättas. 

Inlandsinnovation och gruvutvecklingsbolaget Nordic Iron Ore AB har tecknat ett
låneavtal om 10 miljoner kronor. Den slutgiltiga lönsamhetsstudien kring
återupptagandet av gruvdriften i Blötberget utanför Ludvika kan därmed
fortsättas. 

Inlandsinnovation och Nordic Iron Ore AB har tecknat ett låneavtal om 10
miljoner kronor som ett första steg i en villkorad finansiering 2014 för
genomförande av den slutliga lönsamhetsstudien för återstarten av gruvan i
Blötberget, den första fasen i projektet Ludvika Gruvor. 

”Inlandsinnovations beslut att investera i projektet Ludvika Gruvor är en
mycket viktig milstolpe för Nordic Iron Ore AB. Det stärker vår trovärdighet
internationellt och ger oss den handlingsfrihet som är nödvändig för att
slutföra lönsamhetsstudien för Blötberget” säger Christer Lindqvist,
verkställande direktör för Nordic Iron Ore AB. 

”Mineral och gruvor är en viktig basnäring i Sverige och genom
Inlandsinnovations investering i Nordic Iron Ore AB:s projekt Ludvika Gruvor
skapas möjlighet att ta tillvara på den gruvtradition som finns och pröva
förutsättningarna att återskapa en tidigare befintlig lokal näring” säger Leif
Zetterberg, Inlandsinnovations styrelseordförande. 

Inlandsinnovation är ett statligt ägt riskkapitalbolag som investerar i
tillväxtföretag inom alla branscher i norra Sverige. Inlandsinnovation arbetar
främst med ägarkapital och har en finansieringsram på 2 miljarder kronor.
Verksamheten ska medverka till att öka tillväxten och den internationella
konkurrenskraften i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands,
Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Inlandsinnovation har sju anställda och
kontor i Östersund. Läs mer på www.inlandsinnovation.se 


Om Nordic Iron Ore AB

Nordic Iron Ore AB är ett gruv- och prospekteringsbolag bildat 2008 med
huvudambition att återuppta gruvdriften i Blötberget och Håksberg samt
genomföra prospektering för att undersöka expansionspotentialen i det
mellanliggande Väsmanfältet, tillsammans Ludvika Gruvor i södra Dalarna. Nordic Iron Ore AB:s etablering och expansionsplan motiveras av stark
efterfrågan på stål med gynnsamma järnmalmspriser och de skalfördelar som
följer av att bolaget som första aktör någonsin kan integrera de större
järnmalmsförekomsterna i Ludvikaområdet. 

För ytterligare information kontakta:

Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24

per.storm@kopparbergmineral.se.

<span style="font-size:10pt;">Kopparberg Mineral AB är ett
mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att
skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering.
Kopparberg Mineral har totalt 12 undersökningstillstånd om cirka 4 300 hektar,
en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger cirka 18,6 % i intressebolaget
Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB. </span> 

<span style="font-size:10pt;">G&W Fondkommission är Certified Advisor till
Kopparberg Mineral AB.</span>