Inlandsinnovation satsar på Nordic Iron Ore AB, ett av Kopparberg Mineral AB:s intressebolag

Inlandsinnovation och gruvutvecklingsbolaget Nordic Iron Ore AB, ett av Kopparberg Mineral AB:s intressebolag, har tecknat ett låneavtal om 10 miljoner kronor. Den slutgiltiga lönsamhetsstudien kring återupptagandet av gruvdriften i Blötberget utanför Ludvika kan därmed fortsättas.

Inlandsinnovation och gruvutvecklingsbolaget Nordic Iron Ore AB har tecknat ett låneavtal om 10 miljoner kronor. Den slutgiltiga lönsamhetsstudien kring återupptagandet av gruvdriften i Blötberget utanför Ludvika kan därmed fortsättas.

Inlandsinnovation och Nordic Iron Ore AB har tecknat ett låneavtal om 10 miljoner kronor som ett första steg i en villkorad finansiering 2014 för genomförande av den slutliga lönsamhetsstudien för återstarten av gruvan i Blötberget, den första fasen i projektet Ludvika Gruvor.

– Inlandsinnovations beslut att investera i projektet Ludvika Gruvor är en mycket viktig milstolpe för Nordic Iron Ore AB. Det stärker vår trovärdighet internationellt och ger oss den handlingsfrihet som är nödvändig för att slutföra lönsamhetsstudien för Blötberget, säger Christer Lindqvist, verkställande direktör för Nordic Iron Ore AB.

– Mineral och gruvor är en viktig basnäring i Sverige och genom Inlandsinnovations investering i Nordic Iron Ore AB:s projekt Ludvika Gruvor skapas möjlighet att ta tillvara på den gruvtradition som finns och pröva förutsättningarna att återskapa en tidigare befintlig lokal näring, säger Leif Zetterberg, Inlandsinnovations styrelseordförande.

Inlandsinnovation är ett statligt ägt riskkapitalbolag som investerar i tillväxtföretag inom alla branscher i norra Sverige. Inlandsinnovation arbetar främst med ägarkapital och har en finansieringsram på 2 miljarder kronor. Verksamheten ska medverka till att öka tillväxten och den internationella konkurrenskraften i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Inlandsinnovation har sju anställda och kontor i Östersund. Läs mer på www.inlandsinnovation.se.

Om Nordic Iron Ore AB
Nordic Iron Ore AB är ett gruv- och prospekteringsbolag bildat 2008 med huvudambition att återuppta gruvdriften i Blötberget och Håksberg samt genomföra prospektering för att undersöka expansionspotentialen i det mellanliggande Väsmanfältet, tillsammans Ludvika Gruvor i södra Dalarna. Nordic Iron Ore AB:s etablering och expansionsplan motiveras av stark efterfrågan på stål med gynnsamma järnmalmspriser och de skalfördelar som följer av att bolaget som första aktör någonsin kan integrera de större järnmalmsförekomsterna i Ludvikaområdet.

2013-11-22

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24 per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Pressrelease 2013-11-22.pdf

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 12 undersökningstillstånd om cirka 4 300 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger cirka 18,6% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB.

G&W Fondkommission är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.