Inledande resultat från pågående borrkampanj

Copperstone Resources AB har nu genomfört den första etappen av den pågående borrkampanjen på Copperstoneprojektet. Inledande okulär besiktning av erhållna borrkärnor visar på tydlig och ytnära mineralisering. Resultaten stödjer hypotesen om en förväntad mineraliserad horisont och styrker antagandet att Copperstoneprojektet är en storskalig kopparmineralisering och att mineraliseringens struktur har en öst-nord-östlig trend. Analysarbete pågår för närvarande och Bolaget återkommer så snart resultat erhålls.

12 november 2015

För ytterligare information, kontakta:
Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705-94 90 24, e- post: per.storm@copperstone.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Pressrelease 2015-11-12.pdf

Om Copperstone Resources
Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.

Ovanstående pressmeddelande är granskat och godkänt av Bolagets kvalificerade person.