Inofficiell handel i Nordic Iron Ore möjliggörs från den 7 januari 2016

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Inofficiell handel i Nordic Iron Ore möjliggörs från den 7 januari 2016

Som meddelas tidigare kommer en inofficiell handel för aktieägare i Nordic Iron
Ore AB (”NIO”) att möjliggöras från och med den 7 januari 2016 på beQuoteds
OTC-lista med Copperstone Resources som sponsor. Ytterligare handelsinformation
kommer att finnas på beQuoteds hemsida från och med den 4 januari 2016. 

beQuoted förser investerare och media med nyheter och finansiell information.
Målgrupperna är investerare, rådgivare, nyhetsbyråer och finansiell press.
OTC-listan innehåller värdepapper som av olika skäl inte handlas i börsens
handelssystem. Den är en service till investerare, banker och företag. 

För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.