Inofficiell handel i Nordic Iron Ore möjliggörs från den 7 januari 2016

Som meddelas tidigare kommer en inofficiell handel för aktieägare i Nordic Iron Ore AB ("NIO") att möjliggöras från och med den 7 januari 2016 på beQuoteds OTC-lista med Copperstone Resources som sponsor. Ytterligare handelsinformation kommer att finnas på beQuoteds hemsida från och med den 4 januari 2016.

beQuoted förser investerare och media med nyheter och finansiell information. Målgrupperna är investerare, rådgivare, nyhetsbyråer och finansiell press. OTC-listan innehåller värdepapper som av olika skäl inte handlas i börsens handelssystem. Den är en service till investerare, banker och företag.

30 december 2015

För ytterligare information, kontakta
Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705-94 90 24,
e- post: per.storm@copperstone.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Pressrelease 2015-12-30.pdf

Om Copperstone Resources
Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.