Internationell expertis anlitad till Svartliden inför kärnborrning på djupet

Copperstone Resources (nedan "Copperstone" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget för närvarande fortsätter arbetet med en möjlig Cu-Au porfyrmineralisering på och kring Svartlidenkoncessionen. Under ledning av Bolagets projektgeolog Christopher McKnight har Bolaget samlat internationell geologisk expertis i syfte att påskynda analys och modellering av förekomsten, som inkluderar skapandet av en sammanhängande 3D modell och förslag på fortsatt kärnborrning för att undersöka denna unika möjlighet. Gruppen är optimistisk om att en holistisk geologisk analys av den storskaliga omvandlingen och av mineraliseringens struktur kommer att visa att detta är en unik möjlighet att finna en omfattande mineralisering av världsklass.

Över det senaste året har kärnborrning och andra prospekteringsarbeten medfört en ökad geologisk kännedom om Svartlidenkoncessionen som antyder förekomsten av en bas- och ädelmetallmineralisering vars ursprung i den tektoniska struktur (en Ö-liknande berggrundsstruktur) som förekommer i Skelleftefältets utkant. En modern jämförelse med liknande tektoniska områden är ön Papua Nya Guinea eller de kontinentala kopparporfyrmineraliseringar som finns i Nord- och Sydamerika. Särskilt bör Chile nämnas där sådana fyndigheter gjort landet till en av de största koppar- och guldproducenterna i världen.

Det internationella teamet har arbetat tillsammans tidigare på en mängd projekt och besitter specialkännedom inom koppar och guld. Expertteamet är stationerat i Malå och validerar all tillgänglig information samt karterar den identifierade omvandlingszon som är en nyckelindikator för porfyrmalmer. Den initiala planen är att borra tre kärnborrhål om cirka 800 meter kommande vinter, men den slutliga borrplanen kan komma att justeras allt eftersom arbetet fortskrider.

2016-10-27

För ytterligare information, se www.copperstone.se eller kontakta
Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705-94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Pressrelease 2016-10-27.pdf

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.