Kommentar till Regeringens beslut om koncession för området Eva K nr 1

Regeringen fattade idag beslut om att lämna tillbaka fyra ärenden om bearbetnings- koncession enligt minerallagen (1991:45) till bergmästaren för ny behandling vilket omfattar Bolagets ansökan om bearbetningskoncession för området Eva K nr 1.

"Enligt Bolagets uppfattning berörs inte området Eva K nr 1 av domen för Norra Kärr som regeringen hänvisar till i sin bedömning och därför anser Bolaget att Bergsstaten rimligen bör göra samma bedömning som tidigare dvs att tillstyrka koncessionen. Vi ser fram en skyndsam bedömning hos Bergsstaten säger VD Per Storm i en kommentar"

Den 30 juni 2016

För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida: www.copperstone.se, eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705-94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Pressrelease 2016-06-30.pdf

Om Copperstone Resources
Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om cirka 9265 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.