Kommuniké från extra bolagsstämma i intressebolaget Nordic Iron Ore AB

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Kommuniké från extra bolagsstämma i intressebolaget Nordic Iron Ore AB

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB höll den 21 september
2011 extra bolagsstämma för att fatta beslut om styrelsens sammansättning. Det
beslutades att antalet ordinarie styrelseledamöter ska uppgå till sju personer
utan suppleanter. 

Genom nyval utsågs Ulf Adelsohn till ordinarie ledamot och tillika
styrelseordförande samt Kopparberg Mineral AB:s tillträdande VD Per Storm till
ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare
beslutade den extra bolagsstämman att genom omval utse Anders Bengtsson, Jonas
Bengtsson, Thomas Jansson, Christer Lindqvist och Lars-Göran Ohlsson till
ordinarie styrelseledamöter. 

Kort fakta om nyvalda styrelseledamöter:

Ulf Adelsohn är bl.a. styrelseledamot i Exportrådet och Offentliga Hus AB. Han
har tidigare varit styrelseordförande i SJ, Kommunikationsminister,
Landshövding i Stockholms Län samt partiledare för Moderata Samlingspartiet. 

Per Storm, som tillträder posten som VD i Kopparberg Mineral AB den 1 oktober
2011, har tidigare varit VD för Raw Materials Group AB, ett internationellt
konsultföretag inom strategisk rådgivning till verksamheter inom mineral- och
gruvnäring. 

För ytterligare information kontakta:

Harald Meinhardt, tf VD
Mobil: +46 70 299 69 68
E-post: harald.meinhardt@kopparbergmineral.se

Christer C. Lindqvist, Styrelseordförande

Mobil: +46 70 5910483

Email: christer.lindqvist@nordicironore.se

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 46
undersökningstillstånd om cirka 30 000 hektar och är en stor ägare i Nordic
Iron Ore AB.