Kopparberg Mineral AB avser dela ut Nordic Iron Ore AB-aktier till sina aktieägare

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Kopparberg Mineral AB avser dela ut Nordic Iron Ore AB-aktier  till sina
aktieägare

Styrelsen i Kopparberg Mineral AB har beslutat att under hösten föreslå
utdelning till nuvarande aktieägare av minst hälften av sitt innehav i Nordic
Iron Ore AB (NIO). Det innebär att upp till 1 000 000 aktier motsvarande 1
NIO-aktie per 50 aktier i Kopparberg Mineral AB vid full utspädning. Beslutet om utdelning, och slutliga villkor för densamma, kommer att fattas på
en kommande extra bolagsstämma snarast efter att löptiden avslutats för
utestående option (TO3B) den 17:e oktober 2014. Vid NIO:s senaste kapitalisering värderades Kopparberg Mineral AB:s innehav i
Nordic Iron Ore AB till cirka 55 miljoner kronor. ”Styrelsen föreslår att dela ut cirka hälften av vårt innehav i NIO i dagsläget
för att Kopparberg Minerals strategi är att utveckla prospekteringsprojekt i
egen regi eller i samarbete med andra. När ett projekt nått en utvecklingsnivå
där Kopparberg Mineral inte längre på ett materiellt sätt kan bidra till
projektets utveckling skall Kopparberg Mineral söka avveckla sitt innehav.
Kopparberg Minerals aktieägare har under flera år stött denna
utvecklingsstrategi och det är nu dags att ta nästa steg i denna strategi för
innehavet i NIO. NIO har nyligen genomfört en emission som visar på ett
aktuellt marknadsvärde på NIO- aktien. NIO har nått en status som gör att Kopparberg Mineral skall fokusera på andra
projekt i sin portfölj t.ex. Norrliden Mining AB och tydliggöra vilket värde
NIO motsvarar i Kopparberg Mineral AB:s portfölj. Vi vill ge våra aktieägare
ett direkt ägande i ett företag som vi är övertygade om kommer att utvecklas
snabbt under den kommande tiden. Resterande del av innehavet i NIO utgör
tillsvidare Kopparberg Minerals ekonomiska buffert och det är en målsättning
att använda tillgångarna till att möjliggöra fortsatt utveckling av
Copperstone-projektet.”, säger Kopparberg Mineral AB:s VD Per Storm i en
kommentar. Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta
och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg.
Intressebolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera
dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av
det anslutande Väsmanfältet. Vid den senaste kapitaliseringen under hösten 2014
värderades Nordic Iron Ore AB till 25 kr per aktie. För mer information, se
www.nordicironore.se . För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt tolv
undersökningstillstånd om cirka 3 500 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger cirka 18,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.