Kopparberg Mineral AB erhåller undersökningstillstånd för Tomtebo gruvfält.

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Kopparberg Mineral AB erhåller undersökningstillstånd för Tomtebo gruvfält.

Bergsstaten har godkänt Kopparberg Minerals ansökan om undersökningstillstånd
för Tomtebo gruvfält i Dalarna. Gruvfältet kommer att utgöra ett komplement
till Bolagets förekomster i Bergslagen och kommer att undersökas mer detaljerat
under den kommande tiden. Gruvfältet i Tomtebo är känt sedan 1500-talet och var i drift fram till mitten
av 1970-talet, då genom Stora Kopparbergs försorg. Därefter har gruvfältet
undersökts vid flera tillfällen, dock med olika huvudmän. Kopparberg Mineral AB
konsoliderar nu området med avsikt att prospektera efter basmetall. ”Vi är glada över att kunna presentera Tomtebofältet som ett intressant
komplement till Bolagets basmetallförekomster i Bergslagen. Våra utvärderingar
har visat att området har en intressant malmpotential och vi ser fram emot att
påbörja aktiv prospektering nu när alla undersökningstillstånd är beviljade”
säger Per Storm, VD för Kopparberg Mineral AB. För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt tolv
undersökningstillstånd om cirka 3 500 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger cirka 18,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.