Kopparberg Mineral AB överklagar avslaget för Håkansboda

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Kopparberg Mineral AB överklagar avslaget för Håkansboda

Kopparberg Mineral AB har idag överklagat Bergsstatens beslut att avslå
Bolagets ansökan om bearbetningskoncession för Håkansbodaförekomsten. För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 21
undersökningstillstånd om cirka 9 600 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger 20,61 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.