Kopparberg Mineral AB (publ) Handel i BTA avslutad

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Kopparberg Mineral AB (publ) Handel i BTA avslutad

Sista dag för handel i BTA var igår den 2 december 2013 och aktierna kommer att
levereras till angivna depåer/VP-konton inom de närmaste dagarna. 

                    

                    

För ytterligare information kontakta:

Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24

per.storm@kopparbergmineral.se.Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 12
undersökningstillstånd om cirka 4 300 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger cirka 18,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

G&W Fondkommission / Corporate Finance har agerat som Bolagets finansiella
rådgivare i transaktionen. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.