Kopparberg Mineral AB utser Günter och Wikberg Kapitalförvaltning AB till Certfied Adviser

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Kopparberg Mineral AB utser Günter och Wikberg Kapitalförvaltning AB till
Certfied Adviser

Kopparberg Mineral AB (publ) har utsett Günter och Wikberg Kapitalförvaltning
AB till Bolagets Certified Adviser. Uppdraget startar den 22 november 2013.
Bolagets tidigare Certified Adviser var Erik Penser Bankaktiebolag AB. 

För ytterligare information kontakta:

Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24

per.storm@kopparbergmineral.se.

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 12
undersökningstillstånd om cirka 4 300 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger cirka 18,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

G&W Kapitalförvaltning AB är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.