Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB (NIO) lämnar in ansökan till Mark- och Miljödomstolen för återstarten av Ludvika Gruvor

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB (NIO) lämnar in
ansökan till Mark- och Miljödomstolen för återstarten av Ludvika Gruvor

Nordic Iron Ore AB lämnade den 6 juli 2012 in miljöansökan till Mark- och
Miljödomstolen i Nacka kommun för återstarten av gruvorna i Blötberget och
Håksberg avseende en produktion om ca 2,5 miljoner ton slig per år. - Det är en viktig milstolpe som vi nu har passerat mot återstarten av Ludvika
Gruvor. När väl vi erhållit dom från Mark- och Miljödomstolen så kan vi starta
de viktiga anläggningsarbetena samt dräneringen av gruvorna. Till dess ska vi
slutföra den slutgiltiga feasibility studien (DFS), säger NIO:s VD Christer
Lindqvist i en kommentar. För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 29
undersökningstillstånd om cirka 13 400 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger 23,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.