Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB påbörjar provborrningar i Väsmanfältet

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB påbörjar
provborrningar i Väsmanfältet

Intressebolaget Nordic Iron Ore AB tar nästa steg i utvecklingen av Ludvika
gruvor och påbörjar idag en kärnborrningskampanj som ska ligga till grund för
den kommande ansökan om bearbetningskoncession för Väsmanfältet. 

Programmet omfattar inledningsvis cirka 10 000 meter kärnborrning och genomförs
från flytpråmar på sjön Väsman. Syftet är att undersöka och definiera
mineraltillgångar enligt den internationella standarden JORC. Arbetet genomförs
av entreprenören Drillcon och väntas slutföras under 2012. 

Det här är ett stort steg i den planerade återstarten av Ludvika gruvor. Det är
55 år sedan man senast provborrade i Väsmanfältet och då genomfördes
kärnborrningen från isen, och inte som nu - från pråmar. Dagens metoder skapar
helt nya förutsättningar att undersöka mineraltillgångar på ett effektivt sätt,
säger Nordic Iron Ore AB:s VD Christer Lindqvist. 

Parallellt genomförs kärnborrning i Blötberget, också det av Drillcon.
Programmet omfattar cirka 9 000 borrmeter och är en viktig del i den pågående
feasibilitystudien för Ludvika Gruvor. 

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 28
undersökningstillstånd om cirka 12 500 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger 23,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.