Kopparberg Mineral ansöker om bearbetningskoncession för Håkansbodagruvan

Kopparberg Mineral AB har den 19 december 2012 ansökt om bearbetningskoncession hos Bergsstaten i Falun för mineraltillgången i Håkansbodagruvan i Lindesbergs kommun.

– Detta är ett klart värdeskapande steg för Bolaget. Vi säkrar området för en betydande tid framöver och följer den utstakade strategin att bygga en portfölj med fyndigheter som kan utgöra en grund för ett medelstort gruvbolag i området, säger Kopparberg Minerals vd Per Storm i en kommentar.

Bolaget har sedan 2006 haft undersökningstillstånd som omfattar det äldre gruvområdet i Håkansboda och dess närmaste omgivningar.

Håkansbodafältet, ett av Bolagets högst prioriterade projekt, ligger drygt 20 km norr om Lindesberg. Det har en lång historik med gruvor som har varit i drift under flera kortare och längre perioder ända sedan 1400-talet. Förutom Håkansbodagruvan finns i ett 2,6 km långt stråk ett flertal likartade mineraliseringar vilka bland annat brutits i Värdegruvan, Gårdsgruvan och Eriksgruvan (alla inom Kopparberg Minerals undersökningstillstånd).

Baserat på tidigare undersökningar och den under 2011 gjorda kärnborrningen uppskattas de indikerade mineraltillgångarna till 629 Kton med 1,4 % koppar, 14,3 g/ton silver och 0,4 g/ton guld samt de antagna mineraltillgångarna till 1 485 Kton med 1,5 % koppar, 11,3 g/ton silver och 0,3 g/ton guld (tabell 1).

Klass Tonnage (Kton) Koppar (%) Guld (g/ton) Silver (g/ton)
Indikerade 629 1,4 0,4 14,3
Antagna 1 485 1,5 0,3 11,3
Tabell 1. Mineraltillgångar per den 7 mars 2012 i Håkansboda koppargruva. Uppskattningarna har gjorts av Thomas Lindholm som är kvalificerad person (QP) enligt JORC-koden och SveMins regelverk. Halterna i de olika klasserna har beräknats från äldre analyser, tillgängliga äldre mineraliserade kärnsektioner som omanalyserats av LKAB Prospektering AB under 1986 samt från analyser av mineraliserade kärnsektioner från 2011 års kärnborrningskampanj. Analyser gjorda under 2011 har utförts vid ALS Scandinavia AB med metod Au-ICP21 för guld och ME-ICP61 för övriga element. ALS Scandinavia AB är certifierade enligt ISO 9001: 2008.

2012-12-19

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB,
Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Pressrelease 2012-12-19.pdf – http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=9116

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 21 undersökningstillstånd om cirka 9.600 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 20,24% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB.

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.