Kopparberg Mineral erhåller undersökningstillstånd för Tomtebo gruvfält

Bergsstaten har godkänt Kopparberg Minerals ansökan om undersökningstillstånd för Tomtebo gruvfält i Dalarna. Gruvfältet kommer att utgöra ett komplement till Bolagets förekomster i Bergslagen och kommer att undersökas mer detaljerat under den kommande tiden.

Gruvfältet i Tomtebo är känt sedan 1500-talet och var i drift fram till mitten av 1970-talet, då genom Stora Kopparbergs försorg. Därefter har gruvfältet undersökts vid flera tillfällen, dock med olika huvudmän. Kopparberg Mineral AB konsoliderar nu området med avsikt att prospektera efter basmetall.

– Vi är glada över att kunna presentera Tomtebofältet som ett intressant komplement till Bolagets basmetallförekomster i Bergslagen. Våra utvärderingar har visat att området har en intressant malmpotential och vi ser fram emot att påbörja aktiv prospektering nu när alla undersökningstillstånd är beviljade, säger Per Storm, VD för Kopparberg Mineral AB.

2014-06-09

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24, per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Pressrelease 2014-06-09.pdf

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt tolv undersökningstillstånd om cirka 3 500 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger cirka 18,6% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.