Kopparberg Mineral förlänger löptiden på utestående teckningsoption TO3B

Styrelsen för Kopparberg Mineral AB har beslutat att förlänga löptiden på utestående teckningsoption, TO3B, till och med den 30 september 2014. Lösenpriset är oförändrat 1,00 kr per aktie och teckning sker i poster om 50 stycken TO3B.

2014-09-09

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24, per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Pressrelease 2014-09-09.pdf

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt tolv undersökningstillstånd om cirka 3 500 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger cirka 18,6% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.