Kopparberg Mineral förlänger teckningstiden för TO3B

Styrelsen i Kopparberg Mineral AB har beslutat att förlänga löptiden på utestående optionsprogram i Kopparberg Mineral AB, TO3B. Den nya sista dagen för inlösen blir 30 juni 2014. Det rådande marknadsläget och förväntad utveckling i Kopparberg Mineral AB, samt i intresse- och portföljbolag, motiverar den förlängda löptiden. Erbjudandet innebär rätten att för varje (1) innehavd teckningsoption av serie TO3B teckna 1,78 st nya B-aktier i Kopparberg Mineral AB för 2,53 kr per aktie.

2014-01-20

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24 per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Pressrelease 2014-01-20.pdf

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 12 undersökningstillstånd om cirka 4 300 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger cirka 18,6% i portföljbolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.