Kopparberg Mineral noterar optionsprogrammet TO3B på First North

Styrelsen i Kopparberg Mineral AB har beslutat att notera Bolagets utestående teckningsoption TO3B på NASDAQ OMX First North. Första handelsdag kommer att vara onsdag den 27 mars 2013. Optionen nås under namnet (ticker) KMIN TO3B. Inlösenspriset är 4,50 kr per aktie och teckningssedlar finns på Bolagets hemsida www.kopparbergmineral.se. Inlösenperioden är från den 1 november 2013 till den 31 januari 2014. För fullständiga villkor, se Bolagets hemsida, www.kopparbergmineral.se.

2013-03-25

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070-594 90 24, per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Pressrelease 2013-03-25.pdf – http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=9437

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 21 undersökningstillstånd om cirka 9 600 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 20,61% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB.

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.