Kopparberg Mineral överklagar avslaget för Håkansboda

Kopparberg Mineral AB har idag överklagat Bergsstatens beslut att avslå Bolagets ansökan om bearbetningskoncession för Håkansbodaförekomsten.

2013-03-11

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070-594 90 24, per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Pressrelease 2013-03-11.pdf – http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=9392

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 21 undersökningstillstånd om cirka 9 600 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 20,61% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB.

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.