Kopparberg Mineral överklagar avslaget för Håkansboda

Kopparberg Mineral AB har idag överklagat Bergsstatens beslut att avslå Bolagets ansökan om bearbetningskoncession för Håkansbodaförekomsten. 2013-03-11 För ytterligare information kontakta:Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070-594 90 24, per.storm@kopparbergmineral.se. Följande dokument kan hämtas från beQuotedKopparberg Mineral Pressrelease 2013-03-11.pdf – http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=9392 Om Kopparberg MineralKopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är…

Kopparberg Mineral AB har idag överklagat Bergsstatens beslut att avslå Bolagets ansökan om bearbetningskoncession för Håkansbodaförekomsten.

2013-03-11

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070-594 90 24, per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Pressrelease 2013-03-11.pdf – http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=9392

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 21 undersökningstillstånd om cirka 9 600 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 20,61% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB.

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.