Kopparberg Mineral publicerar Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2012

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida: www.kopparbergmineral.se.

Årsredovisningen skickas till de aktieägare som begär det.

Rapporten i sin helhet bifogas.

2013-04-25

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24, per.storm@kopparbergmineral.se mailto:per.storm@kopparbergmineral.se .

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Pressrelease 2013-04-25.pdf – http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=9653
Kopparberg Mineral Årsredovisning 2012.pdf – http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=9654

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 19 undersökningstillstånd om cirka 10 200 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 20,61% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB.

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.