Kopparberg Mineral publicerar Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2013

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida: www.kopparbergmineral.se

Årsredovisningen skickas till de aktieägare som begär det.

2014-04-24

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24
per.storm@kopparbergmineral.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Pressrelease 2014-04-24.pdf

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt nio undersökningstillstånd om cirka 3 200 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger cirka 18,6% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB. G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.