Kopparberg Mineral utser Günter och Wikberg Kapitalförvaltning AB till Certfied Adviser

Kopparberg Mineral AB (publ) har utsett Günter och Wikberg Kapitalförvaltning AB till Bolagets Certified Adviser. Uppdraget startar den 22 november 2013. Bolagets tidigare Certified Adviser var Erik Penser Bankaktiebolag AB.

2013-11-22

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24 per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Pressrelease 2013-11-22.pdf

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 12 undersökningstillstånd om cirka 4 300 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger cirka 18,6% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB.

G&W Kapitalförvaltning AB är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.