Kopparberg Minerals intressebolag, Nordic Iron Ore AB, beviljas bearbetningskoncession för Blötbergsgruvan.

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Kopparberg Minerals intressebolag, Nordic Iron Ore AB, beviljas
bearbetningskoncession för Blötbergsgruvan.

Nordic Iron Ores ansökan om bearbetningskoncession avseende
järnmalms-förekomsterna i Blötbergsfältet, Ludvika, har beviljats av
Bergsstaten. Beslutet är ett led i Nordic Iron Ores förberedelsearbete för att
återuppta järnmalms-produktion i Ludvika Gruvor - Blötberget och Håksberg. Bergsstaten beviljade den 30 augusti 2011 Nordic Iron Ores ansökan om
bearbetningskoncession enligt minerallagen avseende järnmalmsförekomsterna i
Blötbergsfältet i Ludvika kommun. Bearbetningskoncessionen innebär rätt till
utvinning och tillgodogörande av järn, sällsynta jordartsmetaller samt apatit i
25 år med möjlighet till förlängning.   -- Detta är ett
mycket glädjande
besked
 - 
och en historisk händelse i Västerbergslagen
 eftersom det är ett viktigt steg 
i 
processen att återuppta 
järnmalms
produktion
 i 
Blötberget. Vår ambition är att möta en kraftigt ökande global efterfrågan
     på höganrikad järnmalm genom att väcka Ludvika gruvor till liv,
 säger Christer Lindqvist
, VD i Nordic Iron Ore AB.Blötbergsgruvan består av fem mineraliseringar om totalt 25,3 Mt, bestående av
14,6 Mt indikerade och 10,7 Mt antagna mineraltillgångar, fördelade på: 


  -- Kalvgruvan, en apatitrik magnetit
  -- Flygruvan, en apatitrik hematit med mindre innehåll av magnetit
  -- Hugget- och Betstagruvorna, apatitrika magnetit-hematit. 
  -- Ågruvestråket, smal magnetit av rik impregnationstyp, samt
  -- Sandellmalmen, en apatitrik magnetit.

För mer information, se www.nordicironore.se.Frågor besvaras av:

Tf VD Harald Meinhardt, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 - 299 69 68

Christer Lindqvist ordförande Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070-591 04 83Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 46
undersökningstillstånd om cirka 30 000 hektar och är en stor ägare i Nordic
Iron Ore AB.