Kopparberg Minerals intressebolag, Nordic Iron Ore AB, beviljas bearbetningskoncession för Håksbergsfältet

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Kopparberg Minerals intressebolag, Nordic Iron Ore AB, beviljas
bearbetningskoncession för Håksbergsfältet

Uppsala, 2011-12-16 15:46 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Nordic Iron Ores ansökan om
bearbetningskoncession avseende järnmalmsförekomsterna i Håksbergsfältet,
Ludvika, har beviljats av Bergsstaten. Beslutet är ett viktigt led i Nordic
Iron Ores förberedelsearbete för att återuppta järnmalmsproduktion i Ludvika
Gruvor – Blötberget och Håksberg och prospektering av det mellanliggande
Väsmanfältet. 

Bergsstaten beviljade den 15 december 2011 Nordic Iron Ores ansökan om
bearbetningskoncession avseende järnmalmsförekomsterna i Håksbergsfältet i
Ludvika kommun. Bearbetningskoncessionen innebär enligt minerallagen rätt till
utvinning och förädling av järn, koppar, guld och molybden under 25 år med
möjlighet till förlängning. 

– Detta är ett mycket glädjande besked. Vår ambition är att möta en ökande
global efterfrågan på höganrikad järnmalm genom att väcka Ludvika gruvor till
liv och med bearbetningskoncessioner för både Blötberget och Håksberg på plats
är det ett stort steg närmare målet, säger Christer Lindqvist, VD i Nordic Iron
Ore. 

Håksbergsfältets har 12 Mt indikerad och 25 Mt antagna mineraltillgångar med en
genomsnittlig järnhalt på 36 procent . 

I augusti 2011 beviljades Nordic Iron Ore bearbetningskoncession avseende
järnmalmsförekomsterna i Blötberget 


         VD Per Storm, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 - 594 90 24.
         per.storm@kopparbergmineral.se