Kopparberg Minerals intressebolag, Nordic Iron Ore AB, utser finansiell rådgivare inför notering i höst.

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Kopparberg Minerals intressebolag, Nordic Iron Ore AB, utser finansiell
rådgivare inför notering i höst.

Kopparberg Minerals intressebolag, Nordic Iron Ore AB, har engagerat den
nordiska investmentbanken ABG Sundal Collier (ABGSC) inför nästa emission och
den planerade noteringen av bolagets aktier under hösten 2011. Syftet med
emissionen är att stärka kapitalbasen och bredda ägandet för att möjliggöra en
marknadsnotering av bolagets aktie. De tillförda medlen skall främst finansiera
arbetet med slutlig feasibility study och verksamheten fram till att
investeringar i anläggningar och gruvor skall påbörjas inför driftstart, då en
ytterligare större kapitalanskaffning kommer att erfordras. 

ABGSC är en av de ledande investmentbankerna i Norden med starkt fokus på
råvarubolag med kontor runtom i Norden samt i London, Frankfurt och New York. 

”Det är en kvalitetsstämpel för Nordic Iron Ore och dess projekt att få ABGSC
som finansiell rådgivare i samband med finansieringen för den fortsatta
utvecklingen av järngruvorna Blötberget och Håksberg.” säger Christer Lindqvist
Kopparberg Minerals ordförande i en kommentar. 

För mer information om ABGSC se: www.abgsc.se

För mer information om Nordic Iron Ore se www.nordicironore.seFör ytterligare information kontakta:

Harald Meinhardt, tf VD
Tfn: 070-299 69 68
E-post: harald.meinhardt@kopparbergmineral.seChrister Lindqvist styrelseordförande

Tfn 0705910483

E-post: christer.lindqvist@nordicironore.se


Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har per den 31 mars 2011
beviljats totalt 47 undersökningstillstånd om cirka 30 000 hektar. Kopparberg
Mineral är den största ägaren i Nordic Iron Ore AB