Kopparberg Minerals intressebolag Nordic Iron Ore tecknar sin första avsiktsförklaring för malmleveranser

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB (NIO) har tecknat en avsiktsförklaring med Coal and Ore Trading Limited som avser marknadsföring och leveranser av järnmalmsprodukter på upp till 600 000 ton per år.

Den tecknade avsiktsförklaringen innebär att intressebolaget planerar att tidigarelägga produktionsstarten i Blötbergsgruvan till andra halvåret 2014. Den initiala investeringskostnaden beräknas till cirka 165 MSEK och inledningsvis planeras all produktion att läggas ut på entreprenad.

– Att kunna planera för en gruvstart i Blötberget, och avsättning för produkter så tidigt som nästa år, är synnerligen bra för bolagets stegvisa utveckling. Det kommer även att på ett betydande sätt bidra till uppstarten av Ludvika Gruvor, och till målsättningen att nå en produktionstakt på 4,4 miljoner ton per år i slutet av 2018, säger Christer Lindqvist, VD för Nordic Iron Ore AB.

– We are delighted to be working with Nordic Iron Ore to bring their iron ore to market at the earliest opportunity, säger Ian Looseley, VD för Coal and Ore Trading Limited.

2013-04-03

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24, per.storm@kopparbergmineral.se mailto:per.storm@kopparbergmineral.se .

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Pressrelease 2013-04-03.pdf – http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=9513

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 21 undersökningstillstånd om cirka 9 600 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 20,61% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB.

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.