Lån till intressebolaget Nordic Iron Ore AB.

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Lån till intressebolaget Nordic Iron Ore AB.

Huvudägarna Kopparberg Mineral AB och Bengtssons Tidnings AB har gemensamt och
med samma andel tecknat avtal med Nordic Iron Ore AB beträffande kortfristigt
lån på totalt 8 miljoner kronor. Avsikten är att kortsiktigt säkerställa
finansieringen av Nordic Iron Ore AB fram till den planerade ägarspridning och
marknadsnotering av bolagets aktie som förskjuts till nästa år på grund av
rådande situation på de finansiella marknaderna. StyrelsenFör ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Storm VD

Mobil: +46 (0)70 594 90 24

Email: per.storm@kopparbergmineral.se

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 45
undersökningstillstånd om cirka 28 000 hektar och är en stor ägare i Nordic
Iron Ore AB.