långivare kvittar 1,7 Mkr mot nya aktier

Copperstone Resources kan glädjande nog meddela att majoriteten av bolagets långivare (enligt låneavtal den 30 december 2015) har valt att kvitta sina skulder mot aktier i Bolaget enligt det upprättade avtalet. Kvittningen sker med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från den 19 maj 2016. Totalt kvittas 1,7 Mkr (med tillkommande upplupen ränta c:a 6 879 000 aktier) till en kurs om 0,261 kr per aktie.

– Det är ett styrkebesked att långivarna tror på oss och kvittar sina skulder mot aktier. Vi är mycket tacksamma för att långivarna ställde medel till förfogande i slutet av föregående år, vilket medförde att vi kunde realisera de mineraltillgångar som redovisats tidigare i år. Vi fortsätter nu enligt de kommunicerade planerna, säger VD Per Storm i en kommentar.

25 maj 2016

För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida:
www.copperstone.se,
eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705-94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Pressrelease 2016-05-25.pdf

Om Copperstone Resources
Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om totalt cirka 9265 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.