Mark- och miljödomstolen meddelar tidplan för Copperstones miljötillståndsansökan

Copperstone Resources AB (publ) meddelar idag att Mark- och miljödomstolen (MMD) vid Umeå tingsrätt har meddelat tidplan för bolagets ansökan om miljötillstånd för en återöppning av Viscariagruvan i Kiruna. Den innebär bland annat att huvudförhandling är planerad till februari 2024.

I mars 2022 ansökte Copperstone om miljötillstånd för en återöppning av Viscariagruvan i Kiruna och MMD kungjorde ansökan den 24 maj 2023. Nu har domstolen meddelat att syn av området kommer att ske den 29 september och att huvudförhandlingen är planerad till februari 2024.

”Jag är nöjd att processen fortsätter med tydliga steg framåt och nu har vi fått ännu mer klarhet gällande den fortsatta processen. I september kommer det fortfarande att vara snöfritt, vilket innebär att den så kallade synen kommer ge ett gediget underlag för kommande huvudförhandling. Vi är glada över att den meddelade tidplanen ger utrymme för alla intressenter att delta på ett bra sätt samtidigt som vi kan fortsätta arbetet mot produktionsstart kring årsskiftet 2025/2026”, säger Copperstones vd Henrik Ager.

Copperstones handlingar i ärendet publiceras på bolagets hemsida under fliken Tillståndsportalen https://copperstone.se/tillstandsportal/miljoansokan/