Norrlandsfonden investerar ytterligare 8,46 MSEK i Copperstone Resources

Kiruna 7 juni 2021

Norrlandsfonden har valt att investera ytterligare 8,46 MSEK i två konvertibla skuldebrev i Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”). I enlighet med existerande låneavtal äger Norrlandsfonden rätt, men inte skyldighet, att stödja Copperstone i samband med kapitalanskaffningar.

Lånen löper med Stibor 90 + 5 % årlig ränta med kvartalsvisa räntebetalningar från och med 30 september 2021. Norrlandsfonden äger rätt att senast juni 2029 respektive maj 2026 påkalla konvertering av hela eller delar av de nominella beloppen om 4,85 MSEK respektive 3,61 MSEK. Konverteringspriset kommer att uppgå till 0,70 SEK/aktie respektive 1,05 SEK, motsvarande 40 premium mot de senast avslutade emissionerna (0,50 SEK/aktie respektive 0,75 SEK/aktie).

Vid full konvertering av dessa konvertibla skuldebrev skulle Norrlandsfonden erhålla totalt 10 366 665 aktier i Copperstone, totalt motsvarande 0,92 procents utspädning för befintliga aktieägare. Norrlandsfonden har också beslutat att konvertera återstoden av konvertibeln från år 2015 gentemot 6,25 miljoner aktier.

“Vi är så klart glada att Norrlandsfonden ännu en gång har beslutat att stödja Copperstone i projektet att återöppna Viscaria-gruvan i Kiruna”, kommenterar Copperstones VD Anna Tyni.

För ytterligare information, vänligen kontakta Anna Tyni (CEO) anna.tyni@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se

Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den
7 juni 2021 kl. 14:20 CET.

OM COPPERSTONE
Copperstone Resources AB är ett prospekteringsbolag som bildades 2006. Under 2019 förvärvades Viscaria-fyndigheten i Kiruna och därmed reviderades bolagets strategi. Målsättningen är att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan. Fyndighetens höga kopparhalt och geografiska placering innebär goda förutsättningar att bli en nyckelleverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar till kunder som driver den globala förändringen mot ett elektrifierat samhället. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 604 22 55.