Nulägesuppdatering avseende Svartliden och EVA

Bolaget kan rapportera en fortsatt positiv utveckling inom Svartlidenområdet med mycket bra halter och bredder i ett flertal borrkärnor, se ett urval av utvärderingen i tabellen nedan och i bilagan. För att säkert kunna definiera en mineraltillgång enligt gängse regelverk (JORC) behövs fler datapunkter (borrhålsskärningar) som stöd för den geologiska modellen, vilket innebär att ett visst ytterligare arbete måste utföras.

Tabell 1. Urval av resultat från borrning och utvärdering för centrala delar av Svartlidenkoncessionen

Nr* Från – till (m)** Au (g/t) Ag (g/t) Cu (%) Zn (%) Cu-ekv[1]
BH5: 25,90 – 44,25 (18,35) 0,21 63,86 3,05 2,11 4,55
BH16: 24,33 – 38,78 (14,45) 0,05 22,92 1,19 1,02 1,81
BH17: 41,50 – 67,51 (26,01) 0,02 11,85 0,60 0,42 0,88
BH4: 49,00 – 55,45 (6,45) 0,81 31,55 2,14 0,29 3,04
BH7: 66,70 – 70,55 (3,85) 0,45 72,99 3,15 1,06 4,52
COS15348: 32,00 – 41,00 (9,00) 0,09 19,08 1,05 0,95 1,63
COS05289: 191,30 – 222,70 (31,40) 0,09 11,25 0,74 0,11 0,94
COS04209: 42,10 – 79,25 (37,15) 0,08 8,00 0,58 0,15 0,76
COS06316: 110,60 – 151,90 (41,30) 0,05 9,82 0,50 0,37 0,76
COS05278: 194,27 – 208,50 (14,23) 0,12 24,10 1,33 0,28 1,74
COS05212: 9,10 – 39,85 (30,75) 0,09 7,07 0,58 0,11 0,74
BH11: 13,57 – 29,60 (16,03) 0,04 24,00 1,11 1,26 1,82
COS04208: 27,05 – 66,55 (39,50) 0,11 13,00 0,44 0,65 0,86

* Benämningen av borrhålen, BH, resp. COS, härstammar från olika borrkampanjer; urvalet är baserat på kopparhalt över längdmeter.

** Den sanna bredden av skärningarna kan inte redovisas då mineraliseringarnas strykning och sidostupning inte är säkerställda.

– Arbetet har tagit något längre tid än beräknat och vi koncentrerar oss nu på att definiera en större mineraltillgång bl a baserat på de mycket uppmuntrande resultat vi ser. Vår bedömning är att mineraliseringen i Svartlidenområdet i sin helhet är i paritet med det norra Granlidenområdet. För att ge bättre stöd för den geologiska modellen för Svartliden behövs vissa ytterligare insatser som kartering av borrkärnor som hittills varit oåtkomliga, eventuellt videologgning av borrhål och vid behov begränsad kärnborrning, säger VD Per Storm i en kommentar.

Beträffande Eva området kvarstår den tidigare gjorda bedömningen om 5,2 Mton vid 2,4 % Zn och 1g/ton Au enligt den inlämnade koncessionsansökan. Arbete med att uppdatera mineraltillgången för EVA kommer att inledas när koncessionsansökan beviljats.

Den tidigare bedömningen av områdets samlade potential inom det exploration target enligt JORC koden som presenterats 2014 kvarstår och Copperstoneprojektet har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Bilaga Resultat från kärnborrningar på Svartlidenområdet.

[1] Följande långsiktiga planeringspriser hos en annan aktör verksam i området har använts vid framräknandet av kopparekvivalenter; Koppar 6600 USD/ton, Silver 20 USD/Oz och Guld 1200 USD/Oz. Ingen hänsyn har tagits till framtida anrikningsutbyten.

För ytterligare information, kontakta
Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705-94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Pressrelease 2016-05-04.pdf
Copperstone Resources Bilaga.pdf

Om Copperstone Resources
Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om cirka 9265 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.

Ovanstående pressmeddelande har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB.