Positiva resultat från kaxborrning vid Eriksgruvan, söder om Håkansbodagruvan

Kopparberg Mineral AB har borrat 36 kaxborrhål för att undersöka orsaken till en geofysisk anomali vid Eriksgruvan ca 2 km söder om Håkansbodagruvan. Den hittills gjorda kaxborrningen indikerar en intressant kopparkismineraliserad zon som kommer att undersökas vidare med kärnborrning.

Under fältsäsongen 2011 genomförde Kopparberg Mineral omfattande geofysiska mätningar i området runt Håkansbodagruvan, Lindesbergs Kommun. Arbetet omfattade magnetiska och elektromagnetiska mätningar och syftade till att identifiera nya mineraliseringar i området. En av de intressantaste anomalierna ligger nära Eriksgruvan ca 2 km söder om Håkansboda. Eriksgruvan bröts fram till 1901 på järnmalm vilken delvis förde kopparkis och zinkblände. För att få en bättre uppfattning om kopparkismineraliseringens karaktär borrade Kopparberg Mineral under våren 2012 36 st kaxborrhål till ett djup av 30 m. Prover togs från första metern i berg samt på 30 m djup för att få en indikation på hur mineraliseringen varierade mot djupet.

Från analyser och loggning av bergkaxet har en kopparförande skarnhosisont kunna konstaterats. Nästa steg i undersökningarna är att genomföra ett första kärnborrningsprogram vilket kommer att ske i början av nästa år.

– Vi ser mycket positivt på resultaten och de visar att det finns fler intressanta mineraliseringar i Håkansbodaområdet förutom den gamla koppargruvan i Håkansboda, säger Per Storm, VD i Kopparberg Mineral AB.

2012-09-26

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24 per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Pressrelease 2012-09-26.pdf – http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=8742

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 26 undersökningstillstånd om cirka 12 100 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 23,6% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB.

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.