Positiva resultat från kaxborrningen vid Eriksgruvan, söder om Håkansbodagruvan.

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Positiva resultat från kaxborrningen vid Eriksgruvan,  söder om
Håkansbodagruvan.

Kopparberg Mineral AB har borrat 36 kaxborrhål för att undersöka orsaken till
en geofysisk anomali vid Eriksgruvan, ca två km söder om Håkansbodagruvan. Den
hittills gjorda kaxborrningen indikerar en intressant kopparkismineraliserad
zon som kommer att undersökas vidare med kärnborrning. Under fältsäsongen 2011 genomförde Kopparberg Mineral omfattande geofysiska
mätningar i området runt Håkansbodagruvan, Lindesbergs kommun. Arbetet
omfattade magnetiska och elektromagnetiska mätningar och syftade till att
identifiera nya mineraliseringar i området. En av de intressantaste anomalierna
ligger nära Eriksgruvan, ca två km söder om Håkansboda. Eriksgruvan bröts fram
till 1901 på järnmalm vilken delvis förde kopparkis och zinkblände. För att få
en bättre uppfattning om kopparkismineraliseringens karaktär borrade Kopparberg
Mineral under våren 2012 36 kaxborrhål till ett djup av 30 m. Prover togs från
första metern i berg samt på 30 m djup för att få en indikation på hur
mineraliseringen varierade mot djupet. Från analyser och loggning av bergkaxet har en kopparförande skarnhosisont
konstaterats. Nästa steg i undersökningarna är att genomföra ett första
kärnborrningsprogram vilket kommer att ske i början av nästa år. ”Vi ser mycket positivt på resultaten och de visar att det finns fler
intressanta mineraliseringar i Håkansbodaområdet förutom den gamla koppargruvan
i Håkansboda” säger Per Storm, VD i Kopparberg Mineral AB. 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

För ytterligare information kontakta:

Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24

per.storm@kopparbergmineral.se.Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 26
undersökningstillstånd om cirka 12 100 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger 23,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.