Positiva resultat från kaxborrningen vid Håkansbodagruvan

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Positiva resultat från kaxborrningen vid Håkansbodagruvan

Under sommaren 2012 genomfördes en kaxprovtagningkampanj inom gruvområdet vid
Håkansbodagruvan. Borrningarna indikerar att det mineraliserade området i
Håkansboda är större än det redan kända. Ett kärnborrningsprogram kommer att
genomföras under resterande del av 2012 för att undersöka mineraliseringarna i
de områden som indikerats med kaxborrningen. Under sommaren 2012 borrades 99 kaxborrhål inom gruvområdet vid
Håkansbodagruvan. Djupet på hålen varierade mellan 2 till 14 meter.
Borrningarna indikerar att det mineraliserade området i Håkansboda är större än
det redan kända. Ytterligare kärnborrning behövs dock för att bedöma
omfattningen. ”Detta ligger helt i linje med vad vi förväntat oss och tyder på att
mineraliseringarna vid den gamla koppargruvan i Håkansboda är mer omfattande än
vad vi hittills kunna visa. Vi ser fram mot att säkerställa detta med ett
kärnborrningsprogram under hösten och därefter genomföra en ny
mineraltillgångsuppskattning enligt JORC standarden” säger Per Storm, VD i
Kopparberg Mineral AB. Förutom den centrala delen av Håkansbodafältet är området mot norr med de gamla
Norr- och Nya Norr gruvorna mycket intressanta och även detta planeras nu att
undersökas med kärnborrning. Kaxborrningarna visar att det finns mineraliseringar i områden i direkt
anslutning till de gamla dagbrotten. De högsta halterna (upp till 0,8 % koppar
respektive 0,9 g/t guld) finns i den södra delen av gruvområdet. Kobolt visar
god relation med koppar medan silver följer guld och främst är koncentrarat
till södra delen (se bifogad tabell). 

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 21
undersökningstillstånd om cirka 9 600 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger 20,24 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.