Redeye – Kopparberg Mineral går mot ljusare tider

Marknadsklimatet för prospekteringsbolag har varit negativt under 2013 vilket varit tufft för Kopparberg Mineral. Motgångar vid Håkansboda har därutöver tyngt bolaget ytterligare och aktien har gått svagt. Samtidigt har intressebolaget Nordic Iron Ore visat en positiv utveckling med ökade mineraltillgångar samt öppnat för tidigareläggning av gruvstart. Det negativa marknadsklimatet har dessvärre inneburit att en marknadsnotering flyttats framåt i tiden. Inför 2014 är förväntningarna på bolag i prospekteringssektorn lågt ställda. Pågående nyemission i Kopparberg Mineral skapar därmed ett attraktivt investeringsläge. Potentiella triggers för uppvärdering av Kopparberg Mineral utgörs av miljötillstånd för intressebolaget Nordic Iron Ore samt uppdatering kring ansökan om bearbetningskoncession vid det helägda Håkansbodaprojektet.

Trots en bra start på 2013 med en positiv mineraltillgångsuppdatering för Nordic Iron Ore blev året som helhet en utmaning. Bolaget gick in i 2013 med målsättning att framförallt utveckla Håkansbodaprojektet som inledningsvis även visade positiva prospekteringsresultat. Dessvärre fick bolaget kort därefter beskedet att ansökan om bearbetningskoncession för Håkansboda blivit avslagen pga en juridisk teknikalitet. Även om Kopparberg Mineral har en stark övertygelse om att de på sikt kommer att erhålla en bearbetningskoncession så innebar detta att prospekteringsplaner fick skjutas framåt i tiden. Detta fortsätter också gälla fram till dess att ärendet, som fortfarande är under utredning, är löst. Kopparberg Mineral har under 2013 delvis fokuserat på det helägda Tvistboprojektet, som också ligger i Bergslagen, samt på det tillsammans med Kanadensiska Elgin Mining ägda Norrliden Mining. I Tvistbo har kaxborrning genomförts som gett positiva resultat och öppnar för att genomföra kärrborrning vid projektet framöver. För Norrliden Mining gäller att tillföra kapital för att kunna planera inför en potentiell gruvstart på sikt. De senaste indikationerna från bolaget är en målsättningen att kunna utnyttja befintliga anrikningsverk i närområdet vid framtida gruvdrift. Dessa utgörs exempelvis av Björkdalsgruvans anrikningsverk som ägs av partnern Elgin Mining samt Boliden. När det gäller Nordic Iron Ore så har, trots en positiv projektutveckling, finansiering för fortsatt utveckling dragit ut på tiden på grund av det svaga sentimentet i sektorn. Detta innebär också att det är svårare för bolaget att genomföra en marknadsnotering men skulle vi få se ett mer positivt sentiment kan detta förändras. Nordic Iron Ore är också fortsatt optimistiska och uppger senaste i Q2-rapporten att produktion i begränsad skala ska kunna påbörjas i slutet av 2014.

Fär att läsa hela analysen se bifogad fil eller http://www.redeye.se//