Redeye – NIO tidigarelägger gruvstart

Kopparberg Minerals Q1-rapport var odramatisk och vi har inte gjort större förändringar av vår syn på bolaget även om en låg kassabehållning indikerar på ett kapitalbehov för fortsatt utveckling av bolagets projekt. Vi har emellertid justerat våra prognoser för Nordic Iron Ore efter att bolaget meddelat att produktionsstarten vid Ludvika gruvor tidigareläggs. Initiala investeringar för att nå produktion uppskattas av NIO till 165 miljoner kronor, men det totala kapitalbehovet är oförändrat varför vår DCF-värdering bara ökar marginellt. Även om DCF-värdet endast påverkas i begränsad utsträckning innebär en tidigare start en positiv signal samt mindre risk i projektet. Viktigt i närtid är nu att Nordic Iron Ore erhåller miljötillstånd under hösten 2013 för att tidsplanen skall hållas intakt.

Vi har justerat vår kalkyl för Nordic Iron Ore efter att bolaget meddelat om tidigarelagd gruvstart i Ludvika. Bolaget uppger att initial produktion skall ske under 2014 då uppskattningsvis ca 200 tusen ton järnmalm skall
produceras. Därefter skall detta rampas upp mot 400 – 600 tusen ton under 2015 och successivt mot 4,4 miljoner ton per år under 2018. I huvudsak gör detta inga större förändringar av vår kalkyl för projektet men det kommer likväl närmare potentiella intäkter och med en stegvis upprampning bör risken i projektet bli lägre.

För att läsa hela analysen se bifogad PDF eller http://www.redeye.se/