Redeye – Ny finansering nödvändig för Kopparberg Mineral

Med resultaten från undersökningarna i Copperstone går Kopparberg in ett nytt skede. Fokus för bolaget kommer nu framförallt ligga kring att utveckla detta projekt vidare. Värdet för Copperstone estimerar vi till omkring 2,2 miljarder SEK. Vägen dit är lång men potentialen stor.

Värdet för Copperstone området estimerar vi kan uppgå till omkring 2,2 miljarder SEK. Bolaget är i behov utav finansering för att gå vidare då kassan snart är slut. Efter förändingen i optionsvillkoren ser detta ut att lösa finansieringen för stunden. Bolaget får då ett nog stort kapital för att utveckla Copperstone till nästa nivå, vilket borde öka chanser för framtida finansiering. Ett möjligt scenario som vi ser är delförsäljning av ägandet i Norrliden Mining för att stärka finanserna ytterligare.

Vårt motiverade värde uppgår till 1,39 SEK per aktie, detta skapar en stor säkerhetsmarginal till dagens aktiekurs. Den främsta anledning vi ser till den stora rabatten mot värdet av bolagets tillgångar är osäkerheten kring långsiktig framtida finansiering. Om detta löses på ett aktieägarvänligt sätt är kurspotentialen stor i bolaget