Regeringen avslår Kopparberg Minerals överklagande avseende bearbetningskoncession för Håkansbodagruvan

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Regeringen avslår Kopparberg Minerals överklagande avseende
bearbetningskoncession för Håkansbodagruvan

Regeringen har den 12 juni 2014 avslagit Kopparberg Minerals överklagande av
Bergsstatens avslag på Bolagets ansökan om bearbetningskoncession för
Håkansbodaförekomsten. För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt tolv
undersökningstillstånd om cirka 3 500 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger cirka 18,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.