Sista dag för handel i Kopparberg Minerals BTU är den 9 november 2012

Nyemissionen i Kopparberg Mineral AB (publ) om ca 13,5 MSEK, plus övertilldelning om 5,2 MSEK, totalt 18,725 MSEK, är nu registrerad. Aktier, köpoptioner och teckningsoptioner fördelas i dagarna ut på respektive depåer/VP-konton för de som tecknade utan företräde i övertilldelningsemissionen.

För de som tecknade med företräde kommer sista handelsdag i BTU att vara idag, den 9 november 2012. Stoppdag kommer att vara den 14 november och den 16 november kommer de som tecknade i företrädesemissionen att erhålla sina aktier, teckningsoptioner samt köpoptioner.

Aktiekapitalet i Bolaget uppgår efter emissionerna till 23.566.080 SEK, vilket innebär en ökning med 10.700.000 SEK. Totalt antal aktier uppgår efter registreringen till 11.783.040 st.

2012-11-09

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24 per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Pressrelease 2012-11-09.pdf – http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=8897

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 26 undersökningstillstånd om cirka 12.100 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 23,6% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB.

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.