Stort deltagande i Copperstone Resources incitamentsprogram

Stockholm 26 maj 2021

Den 19 maj 2021 beslutade årsstämman i Copperstone Resources AB (nedan "Copperstone" eller "Bolaget") om incitamentsprogram för styrelsen respektive för ledningsgruppen ("Programmen"). Totalt 18 750 000 teckningsoptioner förvärvas i Programmen som har ett lösenpris på 1,27 SEK per Copperstone-aktie och förfaller i december 2024.

Teckningsoptionerna, som kommer att distribueras från dotterbolaget Copperstone Incentive AB, fördelades och tecknades enligt följande:

• Program för styrelsen: 11 000 000
• Program för ledningsgruppen: 7 750 000

Bolaget kommer att erhålla 23 812 500 SEK i tillskott om alla 18 750 000 teckningsoptioner utnyttjas per december 2024. Copperstone Incentive AB kommer initialt att erhålla 0,09 SEK/teckningsoption i tillskott från optionsinnehavarna (motsvarande marknadsvärdet enligt oberoende värdering). Den maximala utspädningen från teckningsoptionerna uppgår till 1,66% av antalet aktier och röster som idag finns utestående i Copperstone.

”Vi är tacksamma mot aktieägarna som erkänner vårt hårda arbete och ger nyckelpersoner en extra belöning, motivation och incitament för de spännande kommande åren”, kommenterar Copperstones styrelseordförande Jörgen Olsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta styrelseordförande Jörgen Olsson, +46 703 420 570, jorgen.olsson@deciso.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se

OM COPPERSTONE
Copperstone Resources AB är ett prospekteringsbolag som bildades 2006. Under 2019 förvärvades Viscaria-fyndigheten i Kiruna och därmed reviderades bolagets strategi. Målsättningen är att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan. Fyndighetens höga kopparhalt och geografiska placering innebär goda förutsättningar att bli en nyckelleverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar till kunder som driver den globala förändringen mot ett elektrifierat samhället. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 604 22 55.