Styrelseledamot Malcolm Norris avgår från Copperstones styrelse

Kiruna den 10 mars 2021

Copperstone Resources AB: s styrelseledamot Malcolm Norris har informerat företaget om hans avgång från styrelsen med omedelbar verkan.

Malcolm Norris har varit ledamot i styrelsen för Copperstone sedan 2018 och representerat Sunstone Metals Limited. Sunstone Metals minskade sitt innehav i Copperstone under 2020 och deltog inte i företagets övertecknade företrädesemission som slutfördes i januari 2021.

Valberedningen för Copperstone Resources AB kommer att ge sitt förslag på styrelsesammansättning i god tid före bolagets ordinarie bolagsstämma som hålls den 19 maj 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta Jörgen Olsson (arbetande styrelseordförande) +46(0)70-3420570, eller info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se

OM COPPERSTONE

Copperstone Resources AB är ett prospekteringsbolag som bildades 2006. Under 2019 förvärvades Viscaria-fyndigheten i Kiruna och därmed reviderades bolagets strategi. Målsättningen är att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan. Fyndighetens höga kopparhalt och geografiska placering innebär goda förutsättningar att bli en nyckelleverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar till kunder som driver den globala förändringen mot ett elektrifierat samhället. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 505 65 172.