Uppmuntrande analysresultat från borrningar på Copperstoneprojektet

Copperstone Resources AB redovisar analysresultaten från de första två hålen (COS15340 & COS15341) i den pågående borrkampanjen på Copperstoneprojektet.

Borrhålens placering i förhållande till planlagda samt existerande borrhål framgår av kartan nedan (resultaten från COS15342 förväntas inom kort). Analysresultaten framgår av bifogad tabell. I det första hålet (COS15340) håller de bästa sektionerna, räknat längs kärnan, över en sträcka av hela 15,2m 0,55 % koppar samt 5 g/t silver, inklusive en sektion på över 4m med 1,68 % Cu och 15 g/t Ag och längre ner i samma hål återfinns en sektion med 0,53 % Cu och 3,3 g/t Ag längs en sträcka av 7m. I hål nr 2 (COS15341) håller den bästa sektionen räknat längs kärnan 0.67 % koppar samt 4 g/t silver över en sträcka av 29m (stupningen på mineraliseringen är i dagsläget inte säkerställd, därför anges tills vidare inte horisontell bredd).

Borrkampanjen pågår och analysresultat erhålls fortlöpande. Bolaget återkommer med ytterligare resultat så snart sådana erhållits och analyserats.

– Dessa första analysresultat förstärker ytterligare vår bedömning av projektet som en stor kopparmineralisering. I synnerhet resultaten från COS15341 ligger i övre delen av våra förväntningar och båda hålen ligger i linje med den bedömning som ligger till grund för det presenterade "exploration target" om 60 till 100 Mton vid 1,0 till 1,2 % kopparekvivalenter och innebär ett stort steg mot en mineraltillgångsbedömning, säger Per Storm i en kommentar.

Analyserna har utförts av det ackrediterade laboratoriet ALS Global med metoderna ME-MS61 kompletterade med Cu-OG62 samt Zn-OG62 för halter över 1 % Cu respektive Zn, guld har analyserats med Fire Assay metoden Au-AA23. Certifierade standards har satts in ibland proverna för att kontrollera analyskvalitén.

För karta och tabell se bifogad fil.

30 november 2015

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705-94 90 24,
e- post: per.storm@copperstone.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Pressrelease 2015-11-30.pdf

Om Copperstone Resources
Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.

Ovanstående pressmeddelande har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB.