Miljötillstånds­ansökan

I miljötillståndsportalen delar vi materialet i vår ansökan om miljötillstånd för Viscaria koppargruva i Kiruna.

Läs ansökan

360-plattform

360-plattformen visar området vid Viscaria som det ser ut idag, samt hur närmiljön kommer att påverkas av den framtida gruvverksamheten.

Till plattformen

Senaste videos

Vd:s anförande vid årsstämma 2023-05-11

2023-05-11

Vd Henrik Ager om Copperstone, Viscariagruvan och samhället

2023-05-17

År 2022 – milstolpar och stora händelser

2023-04-12

Anders Lundkvist

Hållbarhetschef

Anders Lundkvist är en mycket erfaren gruvmiljöspecialist. Han har varit chef för miljö och energi på branschorganisationen Swedish Mining Association (SveMin), samt miljöchef och chef för energi och klimat på LKAB. Under sin karriär har Anders samlat omfattande kunskap inom frågor som är relaterade till miljötillstånd, markanvändning, kontrakt med intressenters återskapande av gruvor, ekologisk kompensation, samt energi- och klimatrelaterad frågor. Anders har även stor lokal kunskap och personligt engagemang i natur och miljö runt Kiruna.