Miljötillståndsansökan

I miljötillståndsportalen delar vi materialet i vår ansökan om miljötillstånd för Viscaria koppargruva i Kiruna.

Läs ansökan
Läs kompletteringsyttranden i Copperstones miljötillståndsansökan

360-plattform

360-plattformen visar området vid Viscaria som det ser ut idag, samt hur närmiljön kommer att påverkas av den framtida gruvverksamheten.

Till plattformen

Senaste videos

Samrådsmöte 211215, om friluftslivet gällande återstart av Viscariagruvan, Kiruna kommun

211215

Samråd 210617, om landskapsbild, kulturmiljö och rennäring.

210617

Samråd 210617, om bolaget, ägarbild och företagsledning

210617

Anders Lundkvist

Hållbarhetschef

Anders Lundkvist är en mycket erfaren gruvmiljöspecialist. Han har varit chef för miljö och energi på branschorganisationen Swedish Mining Association (SveMin), samt miljöchef och chef för energi och klimat på LKAB. Under sin karriär har Anders samlat omfattande kunskap inom frågor som är relaterade till miljötillstånd, markanvändning, kontrakt med intressenters återskapande av gruvor, ekologisk kompensation, samt energi- och klimatrelaterad frågor. Anders har även stor lokal kunskap och personligt engagemang i natur och miljö runt Kiruna.